Miejsce

Miejsce – jest nieprzypadkowe. To dawny C.K. Salinarny Trakt Powroźniczy na Turówce gdzie od końca XVIII do poł. XIX w. powroźnicy produkowali liny konopne na potrzeby wielickiej kopalni. Wytyczono go w dolinie rzeki Srawy, na terenie niezabudowanym. Tor miał długość ok. 550 m, a powroźnicy skręcali na nim liny szybowe o długości do 200 sążni (ok. 380 m). Jednak tylko w dni pogodne, ponieważ tor nie posiadał zadaszenia. W 1853 r. Ministerstwo Skarbu w Wiedniu nakazało zaopatrzenie szybów wyciągowych w Wieliczce w liny druciane (stalowe) – trwalsze i tańsze od konopnych. Kariera liny konopnej dobiegała już końca…

Jak znaleźć to miejsce dzisiaj?

To otwarty teren pomiędzy Traktem Powroźników a Traktem Solnym w Wieliczce, pomiędzy hotelem Turówka a stacją kolejową Wieliczka Rynek – Kopalnia, poniżej klasztoru franciszkanów-Reformatów.

N. Hrdina, Situstions Plan des Turowkaer Grundes samt dessen Begränzung dann der Locirung des Sudwerks und der dazu gehörigen Manipulations Gebäuden, 1813, Zbiór Kartograficzny Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka – plan sytuacyjny gruntów Turówki z warzelnią i budynkami gospodarczymi.

Plan Wieliczki pokazujący sytuację szybów dziennych – fragment, 1. poł. XIX w., Zbiór Kartograficzny Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka.

E. Hrdina, A. Riel, Plan der K.K. freien Bergstadt Wieliczka behufs der projectirten Eisenbahnen, poł. XIX w., Zbiór Kartograficzny Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka – plan miasta z wariantami przebiegu projektowanej linii kolejowej.

Wieliczka. Klasztor OO. Reformatów z r. 1687, wyd. i fot.W. Gargul, karta pocztowa, Wieliczka 1922.

Przebieg dawnego C. K. Salinarnego Traktu Powroźniczego na Turówce