1902 / Sewilla, Hiszpania

Wytwórnia lin i mat w Sewilli

We wnętrzu warsztatu mężczyźni produkują (zapewne także sprzedają) liny, maty oraz kosze z esparto (włókno z trawy ostnica mocna).

1910/ok. 1950 / Côte d’Or, Francja

Powroźnicy przy kole powroźniczym we Francji

Powroźniczka (Cordière) siedzi na krześle przy maszynie, którą napędza kręcąc korbą. Na wielkim kole zamachowym założony jest sznur wprawiający w ruch hak (lub haki). Przed kołem powroźniczym stoi powroźnik. Wokół pasa owinięte ma włókna konopne, co wskazuje, że zamierza prząść nić zaczepiając włókna na hak maszyny.

1916 / Kraków

Żołnierze-powroźnicy z Twierdzy Kraków

Kartka pocztowa wysłana do Wiednia 23/9 1916 r. Fotografia ukazuje 12 żołnierzy-powroźników, tablicę z nazwą warsztatu, maszynę oraz wyroby powroźnicze.

Na tablicy napis: „K.u.K. FEST. MONT. MAGAZ. SEILEREI” z dopisaną datą:”1/9 1916”

Na rewersie pieczątka: „K.u.k. Festungs Montur Magazin Rudolfs Kaserne Krakau”

1913 / Marsylia, Francja

Powroźnicy przed katedrą w Marsylii we Francji

Grupa powroźników pracuje na placu przed katedrą w Marsylii. Rzemieślnicy trzymają liny. Za nimi widoczna jest maszyna powroźnicza (koło). Na torze rozciągnięte są linki.

Napisy: „127 – Marseille – La Cathédrale & les Cordiers“, „Phototyp E. Lacour – Marseille“


1914-1918 / Niemcy

Rosyjscy jeńcy produkujący liny w Niemczech

Fotografia przedstawia jeńców rosyjskich pilnowanych przez żołnierza niemieckiego, skręcających liny na trzech maszynach. Na konstrukcjach wykonanych z bali drewnianych umocowane są duże koła od wozów, do szprych przyczepione były skręcane linki.

Na rewersie pieczątka z napisem: „J. H. Hennings & Co., Hamburg 5.”

lata 20.-30. XX w. / Kraków

Sklep powroźniczy w Krakowie, pl. Mariacki 8

Fotografia przedstawia mężczyzn karmiących gołębie przed sklepem powroźniczym w Krakowie, przy pl. Mariackim 8 (7).

1950 / Solunto, Sycylia, Włochy

Warsztat powroźniczy na Sycyli

Fotografia przedstawia powroźnika rozciągającego nić pomiędzy kołem powroźniczym a kołkiem, podtrzymywaną przez grabie powroźnicze. Na zdjęciu widoczni są także dwaj chłopcy, z których jeden kręci korbą poruszając koło powroźnicze.  Wzdłuż rozciągniętych sznurków idzie ubrany na czarno mężczyzna. 

1950 / Solunto, Sycylia, Włochy

Warsztat powroźniczy na Sycyli

Fotografia przedstawia powroźnika rozciągającego nić pomiędzy kołem powroźniczym a kołkiem, podtrzymywaną przez grabie powroźnicze. Na zdjęciu widoczni są także dwaj chłopcy, być może pomagający powroźnikowi w pracy. Tor powroźniczy (miejsce skręcania sznurów) usytuowany jest wzdłuż muru.