1916 / Kraków

Żołnierze-powroźnicy z Twierdzy Kraków

Kartka pocztowa wysłana do Wiednia 23/9 1916 r. Fotografia ukazuje 12 żołnierzy-powroźników, tablicę z nazwą warsztatu, maszynę oraz wyroby powroźnicze.

Na tablicy napis: „K.u.K. FEST. MONT. MAGAZ. SEILEREI” z dopisaną datą:”1/9 1916”

Na rewersie pieczątka: „K.u.k. Festungs Montur Magazin Rudolfs Kaserne Krakau”

Wśród wielu obiektów przemysłowych w Twierdzy Kraków, które powstały w trakcie wojny, Forteczna Składnica Mundurowa (Montur-magazin) z licznymi warsztatami i związanymi z nimi przedsiębiorstwami zajmuje jedno z pierwszych miejsc. Powstanie składnicy datuje się na początek wojny. Przed wybuchem wojny twierdza posiadała jedynie skromny zapas sortów mundurowych i bielizny w magazynie uzupełnień, w koszarach przy ul. Grodzkiej (Grodzkakaserne). W pierwszych dniach sierpnia 1914 r. oddziały i warsztaty polowe opuściły twierdzę, by stawić czoła nieprzyjacielowi. Stacjonujące w twierdzy zastępy udały się w głąb kraju, a do twierdzy przybyły liczne formacje Landsturmu i oddziały robotnicze. Twierdza otrzymała zatem zadanie stworzenia centralnej składnicy – dla utrzymania samowystarczalności – która musiałaby dbać o garnizon twierdzy i dostarczać zaopatrzenie na bliski front.

Kwatermistrz-Intendent Vesely, Inwentarz Twierdzy Kraków, 1917, por. rez. Bruno Färber, Forteczna Składnica Mundurowa przy Koszarach Rudolfa i jej rozwój od początku wojny

               

Aby zaopatrzyć skład artyleryjski i formacje artylerii stacjonujące w twierdzy w liny, których cena wzrosła niepomiernie z powodu braku surowców, w lutym 1916 r. na polecenie Szefa Intendentury Twierdzy, przy składnicy mundurów powstał warsztat powroźniczy (Seilerei). Przy pomocy kilku maszyn, częściowo zakupionych, a częściowo wykonanych samodzielnie, ze starych, nieużytecznych worków i odpadów jutowych, z dodatkiem konopi produkowano miesięcznie około 4 000 powrozów. W procesie produkcji wykorzystywano 50% starego materiału, co nie zmniejszało trwałości liny. Produkowano Laufstränge i Zugstränge (specjalistyczne rodzaje postronków i powrozów, używanych jako element dość skomplikowanych uprzęży koni pociągowych do transportowania sprzętu wojskowego) oraz zapewne Leitseile (lejce z powrozów).

Direktiven für Benützung von Karrenfuhrwerken Und Karren-Trainzuggeschirren, Wiedeń 1915

materiał / technika:

papier, fotografia

wymiary:

wysokość / szerokość

8,8 cm / 14 cm