1950 / Solunto, Sycylia, Włochy

Warsztat powroźniczy na Sycyli

Fotografia przedstawia powroźnika rozciągającego nić pomiędzy kołem powroźniczym a kołkiem, podtrzymywaną przez grabie powroźnicze. Na zdjęciu widoczni są także dwaj chłopcy, z których jeden kręci korbą poruszając koło powroźnicze.  Wzdłuż rozciągniętych sznurków idzie ubrany na czarno mężczyzna. Tor powroźniczy (miejsce skręcania sznurów) usytuowany jest wzdłuż muru.
Wytwórnia (pieczątka na rewersie): „PHOTO GOLDNER / 4, Square Claude Debussy, 4 / PARIS-17e / CARNOT 43-81”.

Odręczny napis na rewersie: „Sicile / un cordier à Solunto”

materiał / technika:

papier, fotografia 

wymiary:

wysokość / szerokość

17,8 cm / 18 cm

Zobacz także 

1950 / Solunto, Sycylia, Włochy

Warsztat powroźniczy na Sycyli