LUNULA s.c. Jarosław M. Fraś, Marek Skubisz

Firma LUNULA s.c. działa od 10 lat i zajmuje się głównie archeologią (m.in. wykopaliska, nadzory archeologiczne), usługami z zakresu etnografii, historii sztuki i archeologii doświadczalnej, pokazami dawnego rzemiosła oraz organizacją imprez historycznych.

NIP: 683-18-47-133

REGON: 356297168

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce
90 86190006 0010 0240 4550 0001

 

|
  Stronę poświęcam pamięci zmarłym powroźnikom:
Stefanii Góreckiej i Bolesławowi Kosturkiewiczowi.