Bochnia

Kalendarium:

1251 - odkrycie i uruchomienie eksploatacji złóż soli kamiennej w Bochni (Rocznik Kapitulny Krakowski:  Sal durum in Bochnia est repertum, quod nunquam ante fuit - W Bochni znaleziono sól twardą, której nigdy przedtem nie było). Pojawiło się zapotrzebowanie na długie i mocne liny kopalniane.

1488 - najstarsza wzmianka o powroźniku (Salomon) pracującym dla żupy bocheńskiej.

1524 - rada miejska krakowska uwolniła powroźników bocheńskich od związku z cechem krakowskim, umożliwiając im utworzenie własnego zgromadzenia.

1534 - pierwsza wzmianka o cechu powroźników bocheńskich

1588 - ról Zygmunt III Waza zatwierdza statut cechu powroźników bocheńskich (potwierdzany później przez kolejnych władców: Władysława IV w 1641 i Michała Korybuta Wiśniowieckiego w 1772). Zachowany jest odpis dokumentu z 1778.

|
  Stronę poświęcam pamięci zmarłym powroźnikom:
Stefanii Góreckiej i Bolesławowi Kosturkiewiczowi.