rysunek powstał podczas XVIII Festynu Archeologicznego w Biskupinie.

 

www.januszmrozowski.eu.interia.pl

mrozowskijanusz@wp.pl

|
  Stronę poświęcam pamięci zmarłym powroźnikom:
Stefanii Góreckiej i Bolesławowi Kosturkiewiczowi.