duża lerka do skręcania lin kopalnianych, Bochnia, 2. poł. XX w.

|
  Stronę poświęcam pamięci zmarłym powroźnikom:
Stefanii Góreckiej i Bolesławowi Kosturkiewiczowi.