„Targ Solny” – Jubileusz 750-lecia nadania praw miejskich, Kołobrzeg, 20-22 V 2005

|
  Stronę poświęcam pamięci zmarłym powroźnikom:
Stefanii Góreckiej i Bolesławowi Kosturkiewiczowi.