„Życie codzienne w średniowiecznym mieście”, gród, Wrocław-Partynice, 1 V 2005

|
  Stronę poświęcam pamięci zmarłym powroźnikom:
Stefanii Góreckiej i Bolesławowi Kosturkiewiczowi.