„Tradycyjne święto Rękawki”, Kraków, 29 III 2005

|
  Stronę poświęcam pamięci zmarłym powroźnikom:
Stefanii Góreckiej i Bolesławowi Kosturkiewiczowi.