Marek

Mistrz,

historyk sztuki, muzealnik.

powroźnictwa uczył sie od Stefanii Góreckiej, wdowie po rzemieślniku prowadzącym warsztaty w Bochni.

|
  Stronę poświęcam pamięci zmarłym powroźnikom:
Stefanii Góreckiej i Bolesławowi Kosturkiewiczowi.