28 VIII           71   Piknik Eko – Guardian w Częstochowie, 28 VIII 2010

|
  Stronę poświęcam pamięci zmarłym powroźnikom:
Stefanii Góreckiej i Bolesławowi Kosturkiewiczowi.