„Targ Solny” w Kołobrzegu, 21-23 V 2010 

|
  Stronę poświęcam pamięci zmarłym powroźnikom:
Stefanii Góreckiej i Bolesławowi Kosturkiewiczowi.