„Tradycyjne święto Rękawki”, Kraków, 6 IV 2010

|
  Stronę poświęcam pamięci zmarłym powroźnikom:
Stefanii Góreckiej i Bolesławowi Kosturkiewiczowi.