Znak cechu powrozników strzegomskich z tablicy nagrobnej rodziny Krzysztofa Sachsena na cmentarzu komunalnym pod wezwaniem św. Mikołaja, po 1736 r.. (fot. M. Furmankiewicz)

M. Furmankiewicz, Nagrobek i kamienica Krzysztofa Sachsena, mistrza cechu powroźników w Strzegomiu

http://www.skps.wroclaw.pl/3_sudety/32_biblioteka/bibllioteka41.pdf

|
  Stronę poświęcam pamięci zmarłym powroźnikom:
Stefanii Góreckiej i Bolesławowi Kosturkiewiczowi.