Pieczęć z XIX w. (średnica 32 mm),
grabie powroźnicze z sześcioma zębami oraz skrzyżowane: strzała i korba z hakiem, pośrodku - serce; po bokach skrzyżowania - data 15/97; napis w otoku: PIECZĘC CECHU POWROŹNICZEGO KRAKOWSKIEGO


Adam Chmiel, Godła rzemieślnicze i przemysłowe krakowskie od połowy XIV w. aż do XX w., Kraków 1922, s. 16-17, tabl. VII, il. 84

|
  Stronę poświęcam pamięci zmarłym powroźnikom:
Stefanii Góreckiej i Bolesławowi Kosturkiewiczowi.