Pieczęć z 1626 r. (średnica 34 mm),
grabie powroźnicze z czterema zębami i dwie skrzyżowane korby z hakami, po bokach skrzyżowania - data (wykonania pieczęci) 16/26; napis w otoku: + PIECZĘC GOSPODNIA POWROZNICO KRAKOWSKA

Adam Chmiel, Godła rzemieślnicze i przemysłowe krakowskie od połowy XIV w. aż do XX w., Kraków 1922, s. 16-17, tabl. VII, il. 83

|
  Stronę poświęcam pamięci zmarłym powroźnikom:
Stefanii Góreckiej i Bolesławowi Kosturkiewiczowi.