K. Stadtmüller, Słownictwo rzemieślnicze, V. Dział włókienniczy, Kraków 1922, s. 9-11

II.

WYRAŻENIA POWROŹNICZE.

Wyrażenia te zawdzięczam WP. J. Wałkowińskiemu majstrowi powroźniczemu w Krakowie.

abkiebryt - lina zwykła
abszlahak - przykręcak
abszpicować - czesać (konopie) z grubsza
austrajbmaszyna - wykręcarka
ban(a) - tor powroźniczy
borda - nicielnice
cugiel - wodza
flok - kołek
folger, folgier - trzymak tylny
folgiersztyca - zatrzymak
giszer - skręcarka (lin)
giszerek - skręcarka ręczna
glid - dokręcak
gurtenszlakmaszyna - bijarka taśm
halsować - ząpinać (linę)
haspel - młotek
hechelbank - czesalnica (czesalnia)
hengier - kręcidło tylne
hengiersztanga - trzymak tylny
holclajna - pawężnik
kiernhechel - czesadło gęste
kiernować - międlić
kiernowanie - międlenie
krajcsznur - sznur kominiarski
lerka - klubka
lice, licyk - splot
nachingierek - trzymak tylny
nachszlahak - skręcarka lin
nec - siatka (druciana)
rejbret, reka - naciągaczka
ryflować - czyścić
ryflowanie - czyszczenie
ryflowany - czyszczony
sanie abszlahakowe - sanie powroźnicze
szidlisztok - trzepak kłaków
szlaga, szloga - pobijak
szlepka - klubka
szlufa - pętlica
szpana - szpona
szpemflik - konopka
szpicować - spleść (linę)
szpicowanie - splatanie (liny)
szpicowany - spleciony
szpilnap - konopka
szpinkloc - wytyczak (przy przędzeniu)
szpulram - stojak cewkowy, cewnik
sztrajhader - czyściwo włosiane
sztrajchować - czyścić, gładzić, wyrównać
sztrajchowanie - czyszczenie, gładzenie, wyrównywanie
sztrajchowany - wyrównany
sztyca - grabki
szymsztok - trzepak
szypeł - węzeł
śpemflik - konopka
śpicować - spleść (linę)
śpicowanie - splatanie (liny)
śpicowany - spleciony
śpilnap - konopka
śpinkloc - wytyczak (przędny)
śtrajchować - wyrównać (linę)
śtrajchowanie - wyrównanie
śrtajchowany - wyrównany
śtyca - grabki

|
  Stronę poświęcam pamięci zmarłym powroźnikom:
Stefanii Góreckiej i Bolesławowi Kosturkiewiczowi.