Drzeworyt przedstawiający pracującego powroźnika, mnicha i jego niewierną żonę, Albrecht Dürer, 1493

Ilustracja w:
Geoffroy de La Tour Landry, Livre du Chevalier de la Tour pour l\'enseignement de ses filles, przetłumaczone na niemiecki: Marquart von Stein, Albrecht Dürer, Der Ritter vom Turn von den Exempeln der gotsforcht vnd erbekait, Bazylea 1493

www.digitale-sammlungen.de

|
  Stronę poświęcam pamięci zmarłym powroźnikom:
Stefanii Góreckiej i Bolesławowi Kosturkiewiczowi.