Bibliografia

1798

J. H. Röding, Allgemeines Wörterbuch der Marine in allen europäischen Seesprachen nebst vollständigen Erklärungen, Hamburg und Leipzig 1798

1898

H. Wernic, Co i jak robią rzemieślnicy. Opis rzemiosł dla młodzieży, tudzież przewodnik przy wyborze powołania, Warszawa 1898, Powroźnictwo s. 264-270

1922

K. Stadtmüller, Słownictwo rzemieślnicze, V. Dział włókienniczy, Kraków 1922, s. 9-11

1929

K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian, cz. I, Kultura materialna, Kraków 1929, s. 300-302

1960

W. Kaczmarek, Technika powroźnicza i sieciarska na podstawie zabytków Muzeum Pomorza Zachodniego, Materiały zachodniopomorskie, t. VI, 1960, s. 455-497

1961

A. Nilson, Studier i svenskt repslageri, Stockholm 1961

1963

H. Kuroń, Słownik rzemieślniczy, Warszawa 1963, s. 108, 205

1984

B. Falińska, Polskie słownictwo tkacjie na tle słowiańskim, tom IV, Zróżnicowanie geograficzne. Tkaniny. Powroźnictwo. cz. 1. Tekst, cz. 2. Mapy, Wrocław, 1984

2002

A. Bartosz, Tradycyjne rzemiosła w regionie tarnowskim, Tarnów 2002, s. 16-17

2005

D. Adamczak, Tradycyjne rzemiosło ludowe, Chorzów 2005, s. 19-20

Wielkopolska brać cechowa w okresie staropolskim, Gniezno 2005, s.109

2006

M. Jaszczołt, Rękodzieło irzemiosło ludowe. Przewodnik powystawie stałej, Warszawa 2006, s. 22-24

Z. A. Skuza, Ginące zawody w Polsce, Warszawa 2006, s. 173-75

2013

R. Krzywdziński, Analiza przestrzenno-funkcjonalna archeologicznych reliktów zagospodarowania działek mieszczańskiech z południowo-wschodniej części kwartału ulic Długich Ogrodów, Szafarni, Angielskiej Grobli i Św. Barbary w Gdańsku, w druku

|
  Stronę poświęcam pamięci zmarłym powroźnikom:
Stefanii Góreckiej i Bolesławowi Kosturkiewiczowi.